Kategorie
reportaż fotograficzny

Fotorelacja / Nagrody Moczarskiego 2013

Fotorelacja-Moczarski-blog

Fotorelacja z uroczystej Gali wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego, na której zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą książkę historyczną ubiegłego roku przyniosła nam wiele satysfakcji. Nie dość, że jesteśmy zadowoleni z naszego fotoreportażu to jeszcze mieliśmy okazję poznać wielu wybitnych ludzi polskiej kultury.

Gala odbyła się 22 listopada 2013 roku w Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki Narodowej. Laureatem został Marcin Zaremba za książkę „Wielka Trwoga. Polska 1944-1947”. Współ­or­ga­ni­za­to­rem oraz fun­da­to­rem do­rocz­nej Na­gro­dy Hi­sto­rycz­nej im. Ka­zi­mie­rza Mo­czar­skie­go jest Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry wraz z Fun­da­cją Agory.

Fotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotoreportaż Gala wręczenia Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego reportaż fotograficznyFotorelacja-Moczarski_025Fotorelacja-Moczarski_026Fotorelacja-Moczarski_027Fotorelacja-Moczarski_028Fotorelacja-Moczarski_029Fotorelacja-Moczarski_030Fotorelacja-Moczarski_031Fotorelacja-Moczarski_032Fotorelacja-Moczarski_033Fotorelacja-Moczarski_034Fotorelacja-Moczarski_035

Jeżeli nie macie dość, to kilka innych kadrów składających się na pełen reportaż fotograficzny znajdziecie na stronie NCK

xoxo 🙂